• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "POLAK",
  42-300 Myszków, ul. Słowackiego 92
 • Facebook
 • OLX
 • Instagram
 • Allegro

Warunki zamówienia

 1. Pliki do wyceny powinny być dostarczone w formacie: *.dxf , *.dwg, *.stp lub *pdf dla detali z blachy (2D) oraz powinny posiadać rozwinięcie dla elementów giętych. Dokumentację przyjmujemy w formie elektronicznej w w/w formatach, bez skalowania wymiarów i adnotacji. Istnieje możliwość utworzenia dokumentacji wykonawczej odpłatnie.
 2. Rysunki 2D muszą być dostarczone w skali 1:1.
 3. Zamówienia na podstawie gotowego detalu wydłuży czas wyceny. Wiąże się to z pracą technologa, która może zostać doliczona do wyceny.
 4. W zapytaniu ofertowym powinny być zawarte informacje:
  • Rodzaj materiału (grubość, gatunek)
  • Materiał (wykonawcy lub powierzony)
  • Ilość detali
  • Operacje do wyceny (cięcie, gięcie, spawanie itd.)
  • Oczekiwany termin realizacji zamówienia
 5. Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualnie. Nie wyceniamy cięcia laserowego za metr bieżący ani za kilogram.
 6. Minimalna kwota zamówienia to 200 zł netto (kwota nie zawiera kosztów transportu ani kosztów materiału)
 7. Przesłana oferta cenowa nie obejmuje stępiania ostrych krawędzi, oczyszczania powierzchni, fazowania krawędzi i żadnej dodatkowej obróbki.
  W przypadku wymagań wyżej wymienionej obróbki należy zaznaczyć to w przesłanym zapytaniu.
 8. Dokładność cięcia blach do grubości 10 mm ± 0,1 ÷ 0,4 mm. Uzyskiwana chropowatość pow. Ra = 3 ÷ 10. Grubość i płaskość blach oraz stan powierzchni według obowiązujących odchyłek norm hutniczych.
 9. Podczas cięcia w miejscu początku pracy lasera powstaje zadzior w wyniku zastosowania tzw. micro-jointa. Wycena nie obejmuje usuwania tego zadzioru.
 10. Podczas palenia, w miejscu początku wejścia i na wyjściu wiązki lasera może powstać nadtopienie, na które nie mamy wpływu.
 11. Ze względu na fakt, że dolna powierzchnia blachy styka się z rusztem stołu roboczego maszyny, nie ma możliwości jej całkowitego zabezpieczenia przed porysowaniem. Podane ceny nie uwzględniają usuwania ewentualnych zarysowań z tej powierzchni poprzez polerowanie ani w żaden inny sposób.
 12. Tolerancje elementów giętych dla grubości materiału do 5 mm i długości 3000mm wynoszą odpowiednio:
  – dla wymiarów liniowych – +/-0,1 – 0,4 mm
  – dla wymiarów kątowych +/- 2o
  Istnieje ryzyko, że po procesie gięcia pozostaną widoczne linie podparcia detali na matrycy. Podane ceny nie uwzględniają ich usuwania.
 13. Na życzenie klienta zwracamy odpad materiału po wcześniejszej informacji w zamówieniu, że taka potrzeba istnieje.

Usługi cięcia i gięcia wykonujemy według możliwości technicznych naszego parku maszynowego oraz przedstawionych naszych wytycznych. Klient akceptując ofertę akceptuje również parametry i warunki wykonania detali na naszych maszynach.

pl_PLPolski